Cầu trục xoay

Thiết bị cầu trục xoay

Cầu trục xoay là một loại của thiết bị nâng hạ dùng để nâng chuyển hàng hóa. Thiết bị cầu trục xoay được lắp đặt bên trong và ngoài nhà xưởng để bốc xếp hàng hóa nhẹ từ 0.5kg-5 tấn.