Ray điện an toàn

Ray điện an toàn

Ray điện an toàn hay còn ray điện thanh quẹt dùng để dẫn điện cho động cơ hoạt động. Hiện nay, ray điện an toàn đa dạng về chủng loại và cường độ dòng điện tải đáp ứng cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.