Tay bấm điều khiển cầu trục

Tay bấm điều khiển cầu trục

Tay bấm điều khiển cầu trục cũng có còn được gọi là nút bấm điều khiển cầu trục có dây. Tay bấm điều khiển cầu trục có nhiều loại và mỗi loại có chức năng riêng.