Thiết bị cầu trục

Thiết bị nâng hạ

Thiết bị cầu trục là các bộ phận cấu thành để hoàn thiện cho một bộ cầu trục. Thiết bị cầu trục bao gồm : Bánh xe, rây điện, con lăn, motor dầm biên, rây xe lửa, biến tần, thiết bị điện.