Cổ góp điện

Cổ góp điện

Cổ góp điện chuyên dùng trong nhà máy mía đường, xi măng, máy cắt tôn, tang quấn cáp, ... Công ty Tuấn Đạt thì chuyên cung cấp cổ góp điện cho các nhà máy này với giá cạnh tranh nhất.