Cầu trục

Dầm cầu trục

Cầu trục là một loại của thiết bị nâng hạ dùng để nâng chuyển hàng hóa. Dầm cầu trục chủ yếu được lắp đặt trong nhà xưởng công nghiệp.